Nieuws

 • O&O-opdracht: Een raamwerk voor de evaluatie van professionaliseringsinitiatieven voor schoolleiders

  Een O&O-opdracht leidt tot een overkoepelend raamwerk voor de evaluatie van professionaliseringsinitiatieven voor schoolleiders dat ook los van het onderzoek bruikbaar is in functie van het plannen, ontwerpen, uitvoeren en/of evalueren van professionaliseringsinitiatieven voor schoolleiders. • Bouwstenen voor opleiding en professionalisering van (duale) leraren technische en praktijkvakken in arbeidsmarktgerichte opleidingen

  Een OBPWO-onderzoek naar de opleidings- en professionaliseringsnoden van leraren(teams) met betrekking tot hun handelingsbekwaamheid in het realiseren van krachtige leeromgevingen voor hun leerlingen. • Versterking van het welzijnsbeleid in scholen: ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde beleidsinterventies

  Dit onderzoek zet in op het versterken van het welzijnsbeleid in scholen. Een inventarisatie van bestaande instrumenten en de vertaling naar een gebruiksklaar en duurzaam instrumentarium voor het welzijnsbeleid in Vlaamse basisscholen en secundaire scholen als onderdeel van strategisch personeelsbeleid is uitgevoerd. • Wetenschappelijke opvolging professionaliseringstrajecten ter versterking van leiderschap voor herstel en veerkracht

  Een onderzoek naar het versterken van leiderschap met het oog op de remediëring van leerachterstanden en het maximaal afstemmen van de schoolorganisatie op de noden van de leerlingen en het schoolteam. Dit onderzoek in opdracht van de Vlaamse Overheid stelt tot doel om 10 gegunde professionaliseringsinitiatieven systematisch te analyseren door belangrijke randvoorwaarden, leerprocessen en effecten van deze opgezette professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen. Daarnaast worden ook reflectiegroepen georganiseerd en is er een uitgebreide literatuurstudie over professionalisering van schoolleiders en sterk schoolleiderschap uitgevoerd. • De relatie tussen jobkenmerken, welbevinden en burn-out bij schoolleiders in het basisonderwijs

  In het kader van een onderzoek naar de factoren en processen die het welbevinden en de stress van Vlaamse schoolleiders uit het basisonderwijs bepalen, vulden 981 schoolleiders een vragenlijst in. De vragenlijst peilde naar de stressbeleving bij schoolleiders en naar de invloed van de werkeisen en energiebronnen op het welbevinden en de stress bij schoolleiders. Daarnaast werd ook de invloed van de huidige coronacrisis onderzocht. Ten slotte werd nagegaan of het hebben van een hoge self-efficacy de kans op een burn-out kan verminderen en het welbevinden kan verhogen.Eerdere nieuwsberichten

Nieuwsberichten 2014 »

Nieuwsberichten 2015»

Nieuwsberichten 2016»

Nieuwsberichten 2017»

Nieuwsberichten 2018»

Nieuwsberichten 2021»