• Pieter Flamand


  Doctoraatsstudent
  Contactgegevens:
  Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
  lokaal 120.032
  09/2646251
  Pieter.Flamand@UGent.be

  In 2021 studeerde ik af als Master in de Pedagogische Wetenschappen: Pedagogiek en Onderwijskunde aan de universiteit van Gent. Daarvoor studeerde ik af als leraar biologie en Engels aan Arteveldehogeschool. Ik werkte een half jaar bij het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van Thomas More, waar ik onderzoek verrichte naar curricula van de lerarenopleiding. Vanuit mijn interesse in onderwijsonderzoek en de lespraktijk vatte ik in maart 2022 mijn doctoraatstraject aan onder begeleiding van Prof. Dr. Melissa Tuytens (promotor) en Prof. Dr. Ruben Vanderlinde (co-promotor). Binnen mijn doctoraat voer ik onderzoek naar curriculumsamenhang binnen de lerarenopleiding.

  Bekijk hier de publicaties van Pieter Flamand


  Terug naar onderzoeksgroep