Welkom!


BELLON is de onderzoeksgroep van de vakgroep Onderwijskunde van de UGent die het beleid in onderwijs en het leiderschap in scholen analyseert.

Bellon beoogt drie doelen:

a) via wetenschappelijk onderzoek meer inzicht verwerven in de werking van scholen en de ontwikkeling van onderwijsbeleid;
b) scholen en beleidsmakers ondersteunen om beter te worden en
c) kennis over beleid en leiderschap in onderwijs meer beschikbaar maken voor iedereen.